slovenčina english

Tvorba tradičného umeleckého skla vysokej kvality, vitráží a svetelných objektov.

Reštaurátorská dielňa Patias

Reštaurátorská umelecká dielňa Patias je zameraná na obnovu a reštaurovanie vitráží vyhotovených klasickou technikou do olova. Dielňa zachováva staré postupy, technológie a recepty.

V súčasnosti navrhuje a realizuje aj svoje nové projekty, za použitia moderných materiálov.

Prioritou firmy je maximálna kvalita a autentickosť práce, dodržiavanie vysokej umeleckej hodnoty vznikajúcich diel.

Dielňa zabezpečuje aj umelecké návrhy vitráží. U pamiatkovo chránených objektov dodáva prislušné reštaurátorské výskumy, správy a vedie jednania s pamiatkovým úradom.

Práce uvedené na tejto stránke a vo fotogalérii boli reštaurované, alebo vyhotovené v dielni Patias.

Patias s.r.o.
Pavel Marják, ArtD.
Príkra 7
040 01 Košice
Slovenská republika

tel/fax ++421 - 055 - 636 63 37
mobil 0905 341 206

email patias@patias.sk